torsdag 19 juni 2008

FÖRSLAG # 1

Våra grundlagar säger idag inte ett ord om integritetsskydd. Vi vill att den som skall få vår röst i nästa val motionerar och verkar för detta!

2 kommentarer:

David Ekstrand sa...

Bra tänkt! Dock är det så att samtliga partier har enats om att skriva in ett sådant skydd i RF, vilket framgår av Integritetsskyddskommitténs betänkande. Problemet är bara att eftersom RF 2:12-13 innehåller så många undantag från de rättigheter som listas i RF kap. 2 så blir ett sådant skydd inte värt något. Vill vi ha ett starkare skydd för integriteten (liksom de övriga medborgerliga rättigheterna) måste vi tuffa till skrivningarna genom att ta bort några av undantagen och uppenbarhetsrekvisitet.

Grundare sa...

Vad vi borde söka är en egen punkt, en egen del som tar upp att en person i Sverige har vissa rättighter, där ibland att man har rätten att inte få sin post öppnad eller sin dator genomsökt utan att det finns en direkt brottsmisstanke och en domstol har tagit ett beslut om att denna rättighet skall inskränkas.

På samma sätt borde denna punk omfatta att en person som ännu inte är dömd för ett brott inte av massmedier kan pekas ut med namn och/eller bild utan att först vara dömd av en domstol.