måndag 23 juni 2008

Vilka frågor skall vi ställa till politikerna?

Vi behöver din hjälp!

Vi tänker beta av våra svenska borgliga (varför säger rättstavningsprogrammet sorgliga) politiker och behöver din hjälp.

Vilka frågor skall vi ställa? (Notera att detta är en fråga utanför den direkta FRA-debatten.) När det gäller våra riksdagspolitiker vet vi redan vad de röstat i FRA-frågan.

4 kommentarer:

Daniel sa...

Varför bara fråga borgerliga politiker? Oavsett om alla Sveriges liberaler flyttar till Dalarna och röstar på Camilla Lindberg eller om man lyckas hitta någon ung oprövad politiker som lovar stå för sina ideal (en sån som Federley var) så finns det ju som bekant en stor
risk att rösten, pga spärren, faller på partiets översta namn. Alltså en röst för FRA.
Rätt onödigt när det finns hela partier som röstade mot!
Bland dem är visserligen två otänkbara. FRA är ju egentligen sossarnas idé. Vänstern behöver jag knappast skriva på den här sidan varför de är otänkbara :)

Återstår då, bland riksdagspartierna, Miljöpartiet. Många borgares favorithatobjekt.
Men:

I varje fråga där mp har gjort upp med alliansen har det rört sig om viktiga liberala frågor. När det gäller liberala kärnvärden står mp upp för dem. Även ekonomiskt står mp för en hel del liberalism. Anders Borg däremot framstår som en ganska oliberal social ingenjör. T.ex. pigavdrag och behållande av värnskatt och monopol. Inte Friedman va? Allt handlar om effekt och aldrig om principer.
Att rösta i Sverige handlar ofta, åtminstone för mig, om att välja det minst dåliga.
Så det är bara att ställa personlig integritet och human flyktingpolitik mot arbetslinjen. (Och sistnämnda ser s ut att ändra sig om och skulle i så fall tvinga med mp på i ett eventuellt samarbete, mp vet att kompromissa i rätt frågor) Som liberal vet jag i alla fall vilka två av de tre som är mina hjärtefrågor. Som f.d. mp-medlem (som gick ur för att jag var för liberal :) så vet jag att det finns flera mp-politiker som kallar sig liberaler och nu går t.o.m ena språkröret ut och kallar sitt parti "de enda liberalerna". Så ställ frågorna till dem!

Grundare sa...

Hej Daniel!

Vi tänkte börja med de borliga. Vi tänker fråga S:are och MP:are och för den delen också V:are vad de tycker.

Vi tänkte dock börja någonstans och vi gör det i regeringens nuvarande led.

Peder sa...

En viktig fråga som vi dock har sätt att många bryter mot men kan ändå vara viktig att på principiell grund fråga bör vara.

- Om partilinjen i en fråga går mot dina och eventuellt partiets grundprinciper, väljer du då att stå upp för dina grundprinciper eller väljer du att böja dig för partilinjen?

Nu vet vi svaret på denna fråga ifrån de flesta borgliga men jag tycker den bör frågas ändå.

Lars-Erick Forsgren sa...

borglig = sorglig. "Kul", men det heter och stavas borgerlig!
Ja, man måste börja någonstans. Och varför inte med de borgerliga!

Jag har många invändninga emot miljöpartiet. Dock, i Sverige finns, liksom i Tyskland, två "ganska liberala" partier, inget riktigt bra, men med olika profil. Dels fp, som blivit alltmer högerliberalt/nyliberalt med anmärkningsvärda inslag av batojngliberalism (som i FRA-frågan), dels ett parti som delvis i vart fall kan anses som social-liberalt om än med övervikt åt det gröna, dvs miljöpartiet.
Centerns inhopp på den socialliberala scenen blev ju kortvarigt.
EN självklar fråga är givetvis ledamöternas inställning till partidisiplin contra lojalitet till den egna grundideologin. Helt rätt.

I en förlängning bör också sossar tillfrågas. Det finns de som kallar sig socialliberaler, men det är inte så säkert att alla de vet vad det är. De kan blanda ihop social med socialist...