torsdag 19 juni 2008

Förtydligande

Liberal 2010 grundar sig på tre punkter.
  1. Vi känner oss svikna av våra klara förespråkare i riksdagen. Det betyder inte att vi visar förakt mot dem. De är fortfarande förespråkare för en liberalare värld (även om det är svårt att tänka idag); vi känner oss dock ledsna över att de har övergivit de ideal de säger sig förespråka.
  2. Vi vill hjälpa inte stjälpa en liberal utveckling.
  3. Vi kommer att granska och öppet diskutera vilka som är bäst lämpade att företräda våra åsikter i riksdagen.