torsdag 26 juni 2008

Fler besvikna - även i fp

Läser i AB nu att Camilla Lindberg utsatts för hot och mobbning - inom riksdagen! Detta för sitt ställningstagande emot FRA-lagen. Skrämmande.
Samtidigt så väller den interna kritiken fram, dagens nummer av Nu citerar en mängd kommentarer till beslutet, de flesta kritiska till Ja-et.
Men de fåtaliga förespråkarna tuggar sina teser, som ytterst få vanliga människor tror på. De anser sig inte ha nått ut med sin information om de risker som spaningen ska rikta sig emot....

3 kommentarer:

Nils sa...

Jag tror nog att de flesta inser vikten av att FRA får syssla med signalspaning. Det stora problemet med lagen är att FRA för att göra det, får ett instrument som gör det möjligt att övervaka alla svenskar. Ändamålsglidning är snarare regel än undantag i staten (se PKU-registret), vilket gör att det bara är en tidsfråga innan svenskar _kommer_ massövervakas. Det spelar ingen roll vad politikerna säger nu.

Sedan kan man naturligtvis raljera över att det tydligen är helt nödvändigt att hålla reda på vad fienden gör, trots att vi i andra sammanhang förnekar att fienden finns, och monterar ner alla möjligheter att agera utifrån den information vi samlar in.

pelpet sa...

Nog kan det vara bra med signalspaning, men hur bra? Som i alla andra avvägningar måste vi ha veta hur bra signalspaning faktiskt fungerar för att kunna avgöra hur bra mycket signalspaning vi ska ha och hur den ska se ut.

Jag har inte sett någon information om detta från regeringen, eller någon annanstans heller.

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst, både Nils och Pelpet har rätt. Få anser det onödigt med signalspaning i ngn form. Men denna lag, och hur den tagits fram, det visar okänslighet för integritetsproblemet. Samt är att skjuta mygg med kanon. Utan att ens vara säker på att skjuta myggen.
Och - som sagt - vad nyttar kunskap om att fientliga aktioner planeras mot Sverig, om vi inte har ett ordentligt försvar?