onsdag 16 juli 2008

Fp backar ett halvsteg...

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna 08-07-16

Fp tillsätter referensgrupp om FRA

- De allra flesta i folkpartiet är eniga om att det behövs signalspaning för att skydda Sverige mot yttre hot, men samtidigt finns det en oro i partiet kring FRA-lagen. Det bästa sättet att lyssna till den oro som finns är att se till att de förbättringar av skyddet av integriteten som regeringen ska presentera i höst blir så starkt som möjligt. Folkpartiets partiledning har därför tillsatt en referensgrupp kring FRA för att ta fram underlag till vilka förändringar av lagen som ska ske. Vi är också öppna för att göra ytterligare förbättringar av FRA-lagstiftningen än dem som riksdagen redan fattat beslut om.

Det säger Erik Ullenhag, partisekreterare (fp), på onsdagen.

Referensgruppen ska ta fram förslag om hur tilläggspropositionen om FRA ska utformas och den har följande sammansättning:

Erik Ullenhag (ordf), Camilla Lindberg, riksdagsledamot, Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot, Olle Schmidt, EU-parlamentariker, Maria Wallhager, landstingsråd, Cecilia Wigström, riksdagsledamot och Allan Widman, riksdagsledamot.

Gruppens arbete syftar till att ytterligare förstärka skyddet för den personliga integriteten vid den signalspaning som FRA får bedriva enligt den lag som riksdagen har fattat beslut om. Dessutom ska arbetsgruppen titta på hur den kontroll, som ska ske av FRAs verksamhet, bäst ska organiseras.

- Vårt mål är att kunna lyssna in de synpunkter som finns och förhoppningsvis kunna bidra till ytterligare förbättringar av FRA-lagen, avslutar Erik Ullenhag.
-----------------------------------------------------------
Det luktar kompromiss lång väg. Frågan är hur långt? Jag hoppas att den hälft av gruppen som är FRA-anhängare är beredda att begrunda integriteten som en viktig liberal princip. Vi får se... debatten måste fortsätta.

Inga kommentarer: