torsdag 4 mars 2010

Författningen gör oss till Svenskar!

Vi som hävdar sådana värden som integritet och rättssäkerhet, vi stöder oss på grundlagarna (regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen). Men, den jurist som åberopar grundlagarnas bestämmelser anses av andra jurister som en rättshaverist!

Grundlagarna är Sveriges författning, och står därmed över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna. Så står det på riksdagens hemsida.

Uppenbarligen så är detta idag mest bara ord. Såväl de flesta (?) jurister som riksdagen själv nonchalerar grundlagarna. Därmed hamnar såväl integritet som rättssäkerhet i kläm.

Betyder det då att grundlagarna är för svaga? Det anser till exempel FarmorGun i en som alltid intressant bloggpost. Kanske har hon rätt, men jag menar nog att än viktigare är att grundlagarnas status höjs, att de följs, att juristerna (advokater, åklagare, domare) lär sig att först kommer faktiskt grundlagarna, att de kan tolka och tillämpa dem!

Vi behöver en opinion som passionerat stöder vår författning - den som gör oss till svenskar.

Visst är det viktigt med en författningsdomstol också. Men för att en sådan skall kunna fungera som den bör, så måste juristerna studera och agera efter grundlagen först och främst! Och de ska visa självständighet och trohet till grundlagen, inte följsamhet till allehanda andra intressen.

Vår författning, våra grundlagar har inte tillkommit efter en revolution. Den äldsta, succesionsordningen, är från 1810 och reglerar att Sverige är en monarki och hur tronen ska ärvas, och den är väl den som idag på något sätt kan sägas vara en följd av "revolutionära" tankar.
Regeringsformen från 1974 innehåller regler för det svenska statsskicket, och tillkom efter långt och mödosamt arbete som ersättning för den gamla regeringsformen. I Regeringsformen beskrivs det hur regeringen ska arbeta, vilka grundläggande fri- och rättigheter det svenska folket har och hur val till riksdagen ska gå till. Tryckfrihetsförordningen från 1949 och Yttrandefrihetsgrundlagen från 1991 är också väldigt viktiga grundlagar.

Det är viktigt att grundlagarna - författningen - är levande! Att de inte betraktas som dammiga hyllvärmare som man inte behöver tänka på! Jag tror att vi som är engagerade i frågor om en levande demokrati med integritet, människovärde och rättssäkerhet är överens om detta. Frågan är hur vi ska övertyga dagens politiker och jurister om det också.

Till en början så uppmanar jag alla att läsa en artikel av Maciej Zaremba kring denna problematik. Rubrik: Grundlagen som symbol.
Vilken ställning har den svenska grundlagen, frågar Zaremba och försöka exemplifiera med hjälp av fem bilder. En av frågorna är: Vad är det som gör Sverige? Vad är det som håller oss samman? Och han svarar: Grundlagen. Det är den som gör att vi är en rättsstat. Det är det som gör oss till medborgare, inte några romantiska traditioner.

En annan fråga som ställs är hur det kan komma sig att svenska domstolar inte förmår tolka och tillämpa författningen, utan att det förefaller bara kunna ske i Europadomstolen i Strasbourg! Som sagt, mycket tankeväckande.

Därför, vore inte detta en intressant valslogan: "Piratpartiet kräver att grundlagen följs!"

Inga andra verkar ju bry sig.

7 kommentarer:

Rick Falkvinge (pp) sa...

Det är faktiskt rätt intressant att du nämner det -- vi har nästan precis det i våra principer. Men vi är lite mer cyniska.

Man låtsas ju följa grundlagen, men gör det egentligen inte.

I våra principer står det att "staten ska respektera grundlagen även i praktiken" som inledning på ett stycke som tangerar din bloggpost.

化妝 sa...

很耐斯的部落格,留言支持你繼續加油........................................

Lars-Erick Forsgren sa...

Det är ju så självklart att staten ska respektera grundlagen.

Och så vanvettigt märkligt att statens representanter inte gör det, vare sig politikerna eller dess tjänstemän.

Så, nog borde det göra att vissa personer hoppar till om Piratpartiet (av alla!) kräven att lagen följs.
Dessa eländiga pirater, som ska ha allt fritt och alltså inte kan bry sig om lagar....

she sa...

Many a little makes a mickle...................................................

C sa...

"Därför, vore inte detta en intressant valslogan: "Piratpartiet kräver att grundlagen följs!"

Inga andra verkar ju bry sig. "

(Räcker upp en hand och viftar frenetiskt!!!)

Det är personer som du piratpartiet egentligen behöver.
Du talar om ett Piratparti som jag länge hoppats på och som jag önskar se i framtiden.
Mvh/CRS
KL Västervik, Piratpartiet

家瑩 sa...

very popular to u! ........................................

v辰原 sa...

nice to know you ~........................................